Đèn led âm bậc cầu thang SVB-868601

Đèn LED gắn âm tường , thiết kế đặc biệt để dẫn sáng lỗi đi cầu thang